Nieuws & Blogs

Wat is compartimentering?

op 22 mei 2014

Door in een pand een compartiment te creëren, kunt u een extra beveiligde ruimte realiseren. Hierin kunnen zeer attractieve zaken en goederen apart worden opgeborgen, waarbij u kunt denken aan juwelen, gevoelige computerinformatie, et cetera. Door middel van compartimentering kunt u voorkomen dat een heel pand in de zwaarste klasse beveiligd moet worden.

Een compartiment kan bestaan uit een ruimte waar eventueel alleen een deur of kozijn vervangen zou moeten worden door bijvoorbeeld een veiligheidsdeur of pantserkozijn. Maar een compartiment kan ook geheel op maat worden gemaakt door middel van stalen elementen. Rondom het compartiment zullen altijd elektronische maatregelen getroffen worden.

Compartimentering kan kostenbesparend werken op het totaal te besteden beveiligingsbudget.’

Professionele compartimentering

Ga professioneel om met uw beveiligingswensen. Inbraakpreventie bv in Amsterdam doet dat ook en werpt een onmogelijk te nemen barrière op tegen criminaliteit en vandalisme. Lees het klantverhaal van Websend als een voorbeeld hoe we daar een professionele compartimentering hebben gebouwd.