Nieuws & Blogs

Waarom Live View Real-time cameratoezicht?

op 26 september 2014

Live View is een werkwijze die het mogelijk maakt dat de meldkamer van de politie, via een particuliere alarmcentrale of toezichtcentrale, de gelegenheid krijgt rechtstreeks mee te kijken met de camerabeelden van bijvoorbeeld een winkel of winkelcentrum, wanneer een inbraak of overval (of een ander gewelddadig delict) plaatsvindt.

Waarom Live View?

De aanpak van overvallen is een van de speerpunten van het nationale veiligheidsbeleid. Het Actieprogramma Ketenaanpak Overvalcriminaliteit van de Taskforce Overvallen is een structurele aanpak om overvallen een halt toe te roepen. Het aantal overvallen moet dalen en het oplossingspercentage moet verder omhoog. Dit kan ondermeer bereikt worden door nog sneller en adequater te reageren bij overvalmeldingen (vergroting van de heterdaadkracht). Live View is een concrete uitwerking van het actieprogramma, waarbij bestaande en nieuwe technologie wordt gebruikt in een publiek-privaat-samenwerkingsverband.

Voor wie is Live View?

Live View is beschikbaar voor:

  • winkels, bedrijven en particulieren, die beschikken over een camerasysteem dat is aangesloten op een particuliere alarmcentrale;
  • geld- en waardedepots/transporteurs;
  • lokale toezichtcentrales (van bijvoorbeeld gemeenten).

Hoe werkt Live View?

Veel winkels en bedrijven beschikken over bewakingscamera’s die verbonden zijn met een particuliere alarmcentrale. Bij onraad alarmeert de winkel of het bedrijf de particuliere alarmcentrale door een alarm(sensor) te activeren. Hierbij wordt ook een bewakingscamera geactiveerd, waarvan de beelden te zien zijn bij de alarmcentrale. De beveiligingsmedewerker beoordeelt de melding, inclusief de beelden, en schakelt alle gegevens van de locatie en de live beelden direct door naar de politiemeldkamer.

Politiemedewerkers op de meldkamer kunnen zo meteen zien hoe de situatie is, hoeveel inbrekers/overvallers er zijn, hoe ze eruit zien, of er wapens worden gebruikt en of er gewonden zijn. Als er gewonden zijn kan ook meteen de ambulancedienst gealarmeerd worden, zodat er snel medische hulp verleend wordt.

Wat kost Live View?

De politie brengt geen kosten in rekening bij de winkeliers of bedrijven voor Live View. Het maakt - als additioneel deel - onderdeel uit van de overeenkomst tussen enerzijds de winkelier, het bedrijf, de particulier en anderzijds Inbraakpreventie bv in Amsterdam.

Hoe kom ik aan Live View?

Is het camerasysteem en/of de (internet)verbinding waarover u beschikt al geschikt voor aansluiting op Live View?Neem hierover contact met ons op, wij kunnen u behulpzaam zijn bij de eventuele aanpassing van uw bestaande camerasysteem of bij de eerste aanschaf van een camerasysteem.

Behoefte aan advies over integrale inbraakpreventie?