Branddetectie

Brand en de bijhorende schade; u wilt er liever niet aan denken. De gevolgen van een brand kunnen erg aangrijpend zijn. We kennen allemaal de nieuwsberichten met het persoonlijke leed als gevolg van brand. Lichaamsverminking en andere blijvende persoonlijke gevolgen ruïneren mensenlevens. Hoewel de materiële schade vaak maar bijzaak is, kan deze ook grote gevolgen hebben. Daarom adviseren wij u om van tijd tot tijd uw verzekeringspolissen kritisch na te lopen. De immateriële schade en indirecte gevolgen van brand blijken vaak niet of slechts beperkt verhaalbaar. Zo blijkt dat bijna 80% van de bedrijven die een grote brand hebben gehad, dit later moeten bekopen met een faillissement. Het opnieuw aanschaffen van artikelen is zeer kostbaar en de collecties zijn vaak niet meer te verkrijgen. De winkelier heeft daardoor geen verkoopwaar en derft hiermee inkomsten. Ook productiebedrijven staan vaak maanden buitenspel. Klanten vinden meestal snel hun weg naar andere leveranciers in de tijd dat productieprocessen opnieuw worden opgezet, machines weer in werking worden gebracht en de elektronica opnieuw wordt aangelegd. Inbraakpreventie bv helpt u om dit soort vervelende scenario’s te voorkomen!

Brandpreventie en detectie Amsterdam

Brandpreventie begint met de juiste organisatie

U kunt nog zoveel investeren in brandpreventie, als u geen duidelijk beleidsplan heeft opgesteld is het alsnog vragen om problemen. Verplaatst u zich maar eens in de volgende situatie: een productiebedrijf heeft geen plek waar het personeel kan roken. Daarom roken ze in de werkplaats. In deze werkplaats staat ook de container met de resten van ontvlambare materialen. Onbedoeld kan de sigaret een snel uitslaande brand veroorzaken. Dit voorbeeld maakt duidelijk hoe belangrijk het is dat een goed brandbeleid wordt ingevoerd. Waar mag wel en niet gerookt worden, aan welke veiligheidsmaatregelen moet uw personeel zich houden en wat moeten medewerkers doen als er wel een brand ontstaat? Een doordacht veiligheidsbeleid is de belangrijkste basis voor een effectieve brandpreventie. Pas daarna komen onze brandpreventiemiddelen aan de orde.


Branddetectiemiddelen

Bij een grote brand zijn materiële zaken vaak al verloren gegaan voordat de brandweer aanwezig kan zijn. Dat kan komen door de vlammen zelf,  maar ook door de waterschade van eigen blusmiddelen.  Brand gaat immers enorm snel. Met de juiste branddetectiemiddelen kunt u dit gelukkig voorkomen. Hoe het installeren van deze branddetectie middelen in z’n werk gaat? Heel eenvoudig. We komen eerst bij u langs om u te adviseren over hetgeen er allemaal bij een brand komt kijken. Daarna bekijken we welke preventiemaatregelen in uw situatie gewenst zijn, zoals rookmelders, thermische melders, combinatiemelders/multisensors en intelligente systemen die specifiek bedoeld zijn om grote temperatuurverschillen snel en adequaat te meten. Ook bepalen we samen of u behoefte heeft aan handmelders die een stil signaal of paniekalarm uitzenden binnen de eigen organisatie  en naar de diverse alarmdiensten. Als dit alles duidelijk is kan het échte installatiewerk beginnen. 


 

branddetectie-amsterdam

Bouwkundige- en elektronische brandpreventie

Naast elektronische brandpreventie, is ook bouwkundige brandpreventie onmisbaar in een goed beveiligde woning. Zo kiezen veel mensen bijvoorbeeld voor de zogeheten ‘stuurfunctie’. Deze bouwkundige oplossing zorgt ervoor dat deuren dichtvallen maar niet op slot gaan. Om ervoor te zorgen dat de bouwkundige brandpreventie volledig aansluit bij uw unieke situatie kijken wij altijd naar het bouwbesluit. Moet er bijvoorbeeld wel of geen continue bewaking zijn, wat moet de brandwerendheid van de materialen zijn en moeten er automatisch afsluitende brandwerende sluizen worden aangebracht? Zo is de brandpreventie volledig afgestemd op uw pand. Het meest actuele bouwbesluit (momenteel 2012) en de geldende NEN-normen voor brandveiligheid zijn hierbij het uitgangspunt (NEN2535,2555, 2575, 2654 en NEN-EN 54 + 12845).

Meer informatie? 

Bekijk hier onze brochures


Brochure blusmiddelen

Brochure brandwerende kluizen


Wilt u geen angst meer hoeven te hebben voor de gevolgen van brand? Neem contact op voor meer informatie!