Download Brochure Blusmiddelen


Brandblussers zijn bedoeld om de bron van brandende materialen af te sluitend van zuurstof. Zonder zuurstof zal een vuur doven en wordt verdere verspreiding van brand voorkomen. Een brandblusser bestaat uit een drukvat, een blusstof en drijfgas. Een drukvat kan permanent onder druk staan óf de druk wordt opgebouwd zodra een gebruiker de brandblusser activeert. Blusstof dient afgestemd te zijn op de omgeving, de mogelijke brandgevaren en gevolgschade van blusmiddelen. Water is een veel toegepast en effectieve blusstof, maar zal in een omgeving met computer en electronica grote gevolgschade geven. Een koolzuursneeuwblusser, ook wel CO2-blusser genaamd, geeft geen reststoffen en wordt onder meer toegepast bij hoogwaardige elektronische apparatuur.

Daarnaast leest u in deze brochure meer over de mogelijkheden en de functie van blusmiddelen binnen brandbeveiliging. Download de brochure door uw gegevens hier in te vullen.

Vul in & download direct