BORG Gecertificeerde Beveiliging

Wat is BORG?

De BORG Verbeterde risicoklassenindeling (VRKI) is een instrument om het inbraakrisico van woningen en bedrijfspanden te bepalen. Aan de hand van het inbraakrisico wordt vastgesteld welke preventiemaatregelen u moet treffen en van welke zwaarte. Met het BORG certificaat wordt vervolgens via onafhankelijk en deskundig toezicht het vertrouwen in de kwaliteit van inbraakbeveiliging erkend.

Waarom BORG?

Het BORG certificaat geeft een onafhankelijk overzicht van de beveiligingsmaatregelen die u moet nemen voor een goed beveiligde woning. De ‘BORG VRKI’ is samen door KIWA en de verzekeraars opgezet. Het certificaat zelf bestaat uit twee onderdelen: een bouwkundig opleveringsbewijs en een elektronisch opleveringsbewijs. In beide onderdelen wordt duidelijk inzichtelijk gemaakt aan welke maatregelen de inbraakpreventie van particulieren en bedrijven moet voldoen zodat de verzekering de kosten wil dekken.

Waarom bouwkundig en elektronisch beveiligen?

Met de juiste bouwkundige beveiliging zorgt u ervoor dat het langer duurt voordat de inbrekers bij uw waardevolle goederen kunnen komen. Met elektronische beveiliging zorgt u ervoor dat u inbrekers al in een vroegtijdig stadium detecteert wanneer zij proberen uw pand of woning binnen te komen. Een combinatie van bouwkundige en elektronische beveiliging is daarom dé manier om inbrekers te vertragen en ze in een zeer vroeg stadium op te sporen. Door ze zo vroeg mogelijk te detecteren hebben de inbrekers maar heel kort de tijd om de daadwerkelijke inbraak te plegen voordat de politie op de stoep staat. In deze korte tijd kunt u het hen vervolgens zo moeilijk mogelijk maken met bouwkundige veiligheidsmaatregelen, zoals inbraakwerend glas, stalen deuren, DNA-spray, mistgenerators maar ook met goed hang- en sluitwerk of inbraakwerende rolluiken.

Totale BORG gecertificeerde beveiliging

Binnen de BORG certificering wordt onderscheid gemaakt tussen drie soorten bedrijven:  technische beveiligingsbedrijven, alarminstallateurs en bouwkundige beveiligingsbedrijven. Volgens de BORG Certificering is een technisch beveiligingsbedrijf een natuurlijke persoon of rechtspersoon die een beveiligingssysteem uitvoert en/of onderhoudt en deze op basis van elektronische- en bouwkundige beveiligingen ontwerpt. Een alarminstallateur is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die een beveiligingssysteem enkel op basis van elektronische beveiligingen ontwerpt, uitvoert en/of onderhoudt. Een bouwkundig beveiligingsbedrijf richt zich tenslotte specifiek op het ontwerpen, uitvoeren en/of onderhouden van bouwkundige beveiligingen.

De Verbeterde Risicoklassenindeling (VRKI) is een instrument om het inbraakrisico van een bedrijfspand of woning te bepalen en vast te stellen welke combinatie van beveiligingsmaatregelen het meest geschikt is voor inbraakpreventie.

Onze visie op totaalbeveiliging

Volgens het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) is een beveiligingssysteem een samenhangend systeem van bouwkundige - mechanische -, compartimenterende -, meeneembeperkende-, elektronische -, alarmerende - en reagerende maatregelen. Beveiligingsprocessen en procedures (organisatorische maatregelen) maken ook deel uit van dit geheel. Dat betekent dat een losse alarminstallatie van een alarminstallateur maar een klein onderdeeltje van het complete beveiligingssysteem vormt. Wij zijn het volledig met deze visie van het CCV eens. In tegenstelling tot wat veel andere bedrijven doen geloven, gaan bouwkundige- en elektronische beveiliging volgens ons hand in hand. Samen vormen ze de totaalbeveiliging van u als persoon. Daarom zijn wij BORG-gecertificeerd voor zowel elektronische- als bouwkundige beveiliging.

Wij geven BORG-certificaten en BORG-opleveringsbewijzen uit waarmee onze klanten kunnen aantonen dat de aangebrachte beveiligingsmaatregelen deskundig en betrouwbaar zijn aangelegd en worden onderhouden volgens de geldende installatievoorschriften.

 

borg-beveiligingsbedrijf Inbraakpreventie

NCP/KIWA erkend

Sinds de start van NCP Certificatie (de opsteller van criteria voor BORG beveiligingsbedrijven) begin 2005 is de certificatiewereld behoorlijk veranderd. Was het NCP voor die tijd als Nationaal Centrum voor Preventie het leidende instituut voor Nederland voor wat betreft de regelgeving en toezicht daarop. Na 1 januari 2005 was met de komst van het CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid) dit niet meer het geval. In 2010 heeft KIWA Nederland het overleg gestart met NCP Certificatie om samen te werken naar een slagvaardiger en grotere certificatie-instelling.

Centrum Criminaliteitspreventie en Veiligheid

Het CCV is het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Het is een maatschappelijke organisatie die professionals van publieke en private partijen wil inspireren om gezamenlijk slimme oplossingen te realiseren op het gebied van onder andere veiligheid en leefbaarheid. Het CCV is verantwoordelijk voor het beheer en de kwaliteitsontwikkeling van regelingen en conformiteitschema’s. Aangesloten partijen zijn o.a. het ministerie van Veiligheid en Justitie, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Verbond van Verzekeraars, de Raad van de Korpschefs, et cetera.

 

voordelen-gecertificeerd-beveiligingsbedrijf

 

uneto-vni inbraakpreventie

Lid van UNETO-VNI

UNETO-VNI is een ondernemersorganisatie voor de installatiebranche, een sector die essentieel is voor de Nederlandse economie. Uneto-VNI is continu in gesprek met overheid, de politiek, het onderwijs, de media, vakbonden, fabrikanten en consumentenorganisaties en wil de leden op een professionele, slagvaardige manier ondersteunen, met duurzaamheid hoog in het vaandel.